Sản Phẩm Thực Dưỡng

Kim tiền thảo

25,000 

Sản Phẩm Thực Dưỡng

Trà Bancha (Trà 3 Năm)

35,000 

Sản Phẩm Thực Dưỡng

Trà củ sen

60,000 

Sản Phẩm Thực Dưỡng

Trà cúc nụ

105,000 
75,000 
-6%

Đậu và Hạt

Trà đậu huyết rang

75,000 
75,000 

Gạo Lứt và Ngũ Cốc

Trà gạo lứt rang

60,000 

Sản Phẩm Thực Dưỡng

Trà giảo cổ lam

60,000 

Sản Phẩm Thực Dưỡng

Trà hoa Atiso

75,000 

Sản Phẩm Thực Dưỡng

Trà lá chùm ngây

38,000