NHANG VIÊN TAK – PINE (HƯƠNG THÔNG)

42,000 

Được làm hoàn toàn thủ công từ các nguyên liệu cao cấp. Dòng sản phẩm nhang viên dành cho thiền định, nhằm hỗ trợ các thiền giả và các bậc chân tu trên con đường tu tập, cho sự phát triển chánh niệm: cá nhân, cộng đồng và xã hội.