NHANG THIỀN TAK – BODHI ( BỒ ĐỀ)

55,000 

Được làm hoàn toàn thủ công từ các nguyên liệu tự nhiên. Dòng sản phẩm nhang không tăm tre dành cho thiền định, nhằm hỗ trợ các thiền giả và các bậc chân tu trên con đường tu tập, cho sự phát triển chánh niệm: cá nhân, cộng đồng và xã hội.