Combo 04 Hộp Nhang Trầm Tuệ Phổ Thông 38cm (30 Cây) – Trúc Lâm Quán Tuệ

100,000