Gạo Lứt và Ngũ Cốc

BỘT ĐẬU ĐEN XANH LÒNG

75,000 

Gạo Lứt và Ngũ Cốc

BỘT ĐẬU ĐỎ

75,000 

Gạo Lứt và Ngũ Cốc

Bột gạo lứt rang

65,000 

Gạo Lứt và Ngũ Cốc

Cốm gạo lứt rong biển mè rang

42,000 

Gạo Lứt và Ngũ Cốc

Gạo lứt đỏ

70,000 

Gạo Lứt và Ngũ Cốc

Gạo lứt tím thảo dược

55,000 

Gạo Lứt và Ngũ Cốc

Hủ tiếu lứt

45,000 

Gạo Lứt và Ngũ Cốc

Nui gạo lứt

45,000 

Gạo Lứt và Ngũ Cốc

Phở Bancha

45,000